escola de basquet

P3-P4

Primer

Segon Masculí

P5

Segon Femení

Escola de bàsquet
Bàsquet Club Tecla Sala
Carrer Tecla Sala, 18
L'Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
info@bcteclasala.cat