escola de basquet

P4-P5

SEGON MASCULÍ

SEGON FEMENí

PRIMER

Escola de bàsquet
Bàsquet Club Tecla Sala
Carrer Tecla Sala, 18
L'Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
info@bcteclasala.cat