el club

junta directiva

Junta directiva

President:                                 Juan Antonio Porto

Vicepresident i Secretari:        Fernando Gómez

Tresorer:                                    Roger Regalon

 

Vocals

Javier Iglesia

Jordi Balcells

Fernando Rodríguez

Marta Escribano

Mauro Vilalta

Carlos Paniagua

Víctor Carrillo

Javier Aparicio

Laura Caravaca

Cristina Gómez

Isabel García

Direcció esportiva:

Pedro Cerdán Íñiguez

Cristian Gómez

Coordinadores Escoleta

Anna Prats

Mireia Franco

Adjunt a Direcció Esportiva

Mario Sáez

 Bàsquet Club Tecla Sala
Carrer Tecla Sala, 18
L'Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
info@bcteclasala.cat