el club

Història

Himne del BC Tecla Sala

Junta directiva

Plantilla tècnica

Delegats

Règim disciplinari

Estatuts del BC Tecla Sala

El Club
El B.C. TECLA SALA està format en l’actualitat per 15 equips federats, 2 equips que participen a les competicions que organitza el Consell de L'Hospitalet de LLobregat i el Consell del Barcelonés i una escola de bàsquet, aglutinant entre tots més de 270 jugadors i jugadores. El seu organigrama tècnic està format per més de 30 persones entre entrenadors/res, monitors/res i coordinadors, podent considerar que mou una massa social de prop de 500 persones.

A la ciutat de L’Hospitalet ha esdevingut un referent del bàsquet base, essent líder en quant a nombre d’equips i de jugadors.
Bàsquet Club Tecla Sala
Carrer Tecla Sala, 18
L'Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
info@bcteclasala.cat