protocols daccidents esportius

protocol daccidents esportius

Protocol d'accidents esportius

Aquesta temporada, els canvis produïts per la Federació Catalana de Bàsquet en el procediment d’actuació a l’hora de tramitar els accidents dels diferents jugadors i jugadores, ens ha derivat a crear un protocol d’actuació per poder garantir que el BC Tecla Sala compleix totes les normatives quan tenim un lesionat.

Tot aquest protocol, serveix per a tots i totes els jugadors/es que tinguin llicència federativa en vigor.

De tota la informació de com fer aquests tràmits en tenen coneixement tots els nostres entrenadors/res.

PROTOCOL D'ACTUACIÓ:

Hi ha dues pòlisses diferents amb números de pòlissa diferents:

Si algú es fa mal s'ha de valorar primer si cal anar d’urgències o demanar visita ambulatòria (demanar hora de visita).

VISITA URGÈNCIES

  1. Avisar a l’entrenador/a qui us donarà el telèfon de la Mútua i el Nº de Pòlissa. Trucar a la Mútua perquè faciliti al lesionat/da el nom del centre d’assistència i llavors poder visitar-s'hi.
  2. Avisar al Club sobre aquesta visita per donar d’alta el comunicat d’accident a la intranet de la Federació. (IMPORTANT: L'accident ha de ser comunicat en un termini màxim de 24h del moment de l’accident perquè la companyia l’accepti).
  3. El Club prepara i envia per mail el comunicat d’accident a la Mútua.
  4. El lesionat/da envia l’informe mèdic (degut a que és confidencial) per mail a la Mútua.

VISITA AMBULATÒRIA

  1. Avisar al Club per donar d’alta el comunicat d’accident a la intranet de la Federació, que cal tramitar-lo de forma prèvia per tal que la companyia es posi en contacte amb el lesionat/da. (IMPORTANT: L'accident ha de ser comunicat en un termini màxim de 7 dies a la data de l'accident perquè la companyia l'accepti).
  2. El Club prepara i envia per mail el comunicat d’accident a la Mútua.
  3. El lesiona/da envia l’informe mèdic (degut a que és confidencial) per mail a la Mútua.

PREUS

La Junta Directiva del BC Tecla Sala va decidir assumir aquests imports:

  1. Comunicat d’urgències té un cost de 20€
  2. Visita ambulatòria té un cost de 8€

També cal tenir present que el que es paga és el comunicat, i no la visita. És a dir, que si se’ns demana fer un comunicat i finalment es decideix no visitar-nos, es paga igualment.

Les visites que s’hagin de realitzar, sempre que siguin el seguiment d’un sol comunicat d’accident, no tenen cap altre cost afegit.

Recordem que per estar assegurat/da i per tant cobert/a per la mutualitat, la fitxa ha d’estar tramitada.

Per una bona cobertura per part de la Federació, és totalment necessari seguir aquest protocol d’actuació. El Club no assumirà cap cost derivat de l'incompliment del protocol per part del jugador/a (o dels seus pares o tutors).

Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb el Club.

Bàsquet Club Tecla Sala
Carrer Tecla Sala, 18
L'Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
info@bcteclasala.cat